Dedicatoria:

Dedicado aos nenos e nenas do Colexio Público de Ponte Carreira (Frades) e aos da Escola do Vedral-Abellá, inspiradores e primeiros experimentadores de Chirlo Merlo. E a cantos nenos e nenas colaboredes con ilusión a dar nova vida a estas historias.

12/09/11

O mestre da II República que presentiu o futuro...

"De agora en diante, quen escolla a profesión de mestre, podendo seguir outros camiños, farao porque o impulse a súa vocación", asegurou Rodolfo Llopis, director xeral de Primeira Ensinanza entre 1931 y 1933. Ás ordes de Marcelino Domingo, ministro  de Instrución Pública neses anos, Llopis puxo en marcha unha ambiciosa reforma na formación dos docentes que pretendía afastar aos mediocres do Maxisterio e dotar a recén nada República da mellor xeración de mestres [...]
Ler o artigo completo en El País.

Ningún comentario: