05 setembro 2009

Parte alfabética: Libro de Contos 1

Podes descargar aquí o Libro de contos 1. Se precisas consultar as orientacións de traballo, accede á Guía Didáctica.

Pica encima da cuberta: