16 marzo 2021

Parte prealfabética: Guía Didáctica

Podes descargar, en formato pdf, a Guía Didáctica para traballar na aula co material correspondente á parte prealfabética de Chirlo Merlo. Só tés que clicar na cuberta:
Ningún comentario: